Valla Recycling AB

Valla Recycling AB är ett bolag tänkt att föra oss vidare i vår strävan att
återvinna mer, och även bli bättre på det vi redan har startat. Nämligen
att återvinna/sortera så mycket som möjligt av vårt redan nu stora
returmaterial på en och samma plats. Med tanke på miljöaspekter ser vi
det naturligt att man måste spara in så många transporter/mm som möjligt.

Vi ser även en stor fördel med att sortera så mycket material som vi kan.
Vår ide är att fragga vårt eget och även andras material. Under resans gång
har det visat sig att det finns ett stort intresse för detta. Vi har idag ett
antal intressenter som är mycket intresserade av att få sitt returmaterial
till oss för sortering. Vi är naturligtvis villiga att försöka tillgodose alla med
detta. Maskinen är på plats och provkörd och vi räknar med att till sommaren
kunna köra den i full skala.Finns intresse från er sida av detta projekt så kontakta.

roger@karstorpsbildemontering.se

 

 

 

 

 

 
Åsen 64023 - Valla | info@recycling.com | Tel: 0150-660160 | Fax: 0150-661179            
Du är hos: Besök också: Sök i våra lager:

 

Valla Recycling
Valla Bildemontering

Karstorps Bildemontering
Karstorps Däckmarknad
LAGA
Bildelsbasen